Jeg er uddannet cand.mag. i litteraturhistorie og teatervidenskab fra hhv. Århus og Københavns Universitet. I 1988 - 1992 var jeg ansat som kandidatstipendiat ved Institut for dramaturgi med et forskningsprojekt om nye dramaturgier i 80'ernes tysksprogede dramatik. I samme periode var jeg ansvarshavende redaktør for teatermagasinet “Teater 1”.

Jeg har de forløbne 30 år arbejdet som dramaturg i dansk og svensk teater. Dels gennem en række længevarende fastansættelser på Betty Nansen Teatret (1992-96), Malmø Dramatiske Teater (1996-2000) og som chefdramaturg på Det Kongelige Teater (2001 – 2008). Dels på freelance basis som manuskriptudvikler og sparringspartner for instruktører og forfattere. Sideløbende hermed har jeg virket som oversætter, skribent, foredragsholder og ekstern lektor på henholdsvis Københavns og Århus Universitet.

Siden 2008 har jeg arbejdet freelance. Senest som konsulent for Festspillene i Bergen og med dramatiseringsopgaver for henholdsvis Dramaten, Stockholms Stadsteater og en række større, danske teatre. I perioden januar 2016 til sommeren 2018 fungerede jeg som kunstnerisk rådgiver for teaterchef Vibeke Windeløv på Betty Nansen Teatret i København.


Stacks Image 15
Stacks Image 24