CURRICULUM VITAE

Karen-Maria Bille

Uddannelse:
Cand.mag. i Litteraturhistorie og Teatervidenskab,
Aarhus og Københavns Universitet 1979 – 1986

Professionel erfaring:
 • Ledelse
 • Projektledelse
 • PR
 • Strategiudvikling
 • Formidling
 • Manuskriptudvikling
 • Konceptudvikling
 • Kunstneriske rettigheder

Stillinger:

Chefdramaturg på Det Kgl. Teater siden november 2000
Som Skuespilchefens kunstneriske rådgiver tilrettelægger og udvikler jeg i samråd med chefen skuespillets kunstneriske linie og repertoire. Jeg leder dramaturgiatets arbejde, herunder projektansatte og assistenter, ligesom jeg er redaktør af skuespillets programmer og studiemateriale. Er ansvarlig for udviklingen af ny dansk dramatik. I min tid på teatret har jeg bl.a. stået for udendørsforestillingerne i Ulvedalene ”Ivanhoe” og ”Thor”, nationalteatersamarbejdet mellem Dramaten, Nationaltheatret og Det Kongelige og udviklingen af publikumssaloner med debat, foredrag, oplæsninger mv.

Kunstnerisk råd ved Malmø Dramatiske Teater oktober 1998 – oktober 2000
Som Teaterchefens nærmeste medarbejder udarbejdede jeg teatrets repertoire. En væsentlig del af mit arbejde var desuden rettet mod at forankre teatret i lokalsamfundet med integrationsprojekter, samarbejder med skolerne og byens nyåbnede universitet. Sideløbende med forestillingerne arrangerede jeg således workshops, seminarer, forelæsningsvirksomhed, oplæsninger, filmforevisninger, debataftener, åbne prøver mm.

Dramaturg ved Malmø Dramatiske Teater juli 1996 – oktober 2000
Som en af husets faste dramaturger arbejdede jeg med udvikling af nyskreven svensk dramatik, ligesom jeg lavede en del klassikerbearbejdelser – deriblandt ”Vasa-sagan”, en sammenskrivning af 8 af August Strindbergs historiske dramaer. Manuskriptet er siden blevet solgt til svensk radio og tysk TV.

Dramaturg på Betty Nansen Teatret marts 1992 – juni 1996
I tæt samarbejde med teatrets to nye chefer udviklede jeg husets profil. Med til det hørte etableringen af anneksscenen Edison i et nedlagt el-værk. I den forbindelse var jeg bl.a. ansvarlig for de første teaterdokumentariske forestillinger med skotske Jeremy Weller, der fandt sted der og senere er blevet en fast del af BNTs profil.

Ekstern lektor på Teatervidenskabelig Institut ved Københavns Universitet 1994 – 1998
Undervisning af studerende på overbygningsuddannelsen i anvendt dramaturgi. Kurser af to semestres varighed med tre timer ugenligt der i alt væsentlig drejede sig om at fortolke og bearbejde dramatiske tekster. Desuden fungerede jeg som opgave- og specialevejleder på instituttet.

Redaktør for ”Teater 1” 1989 – 1992
”Teater 1” er landets eneste teatermagasin. Bladet, der har en høj faglig profil uden at være akademisk, udkommer med 5 numre om året og målgruppen er det professionelle teatermiljø. Som redaktør lykkedes det mig at få bragt et fallitbo på fode og at samle en redaktion af det der nu er vores førende teateranmeldere dvs. Me Lund, Per Theil, Lise Garsdal, Monna Dithmer m.fl.

Kandidatstipendiat på Institut for Dramaturgi ved Århus Universitet 1988 – 1992
Som Ph.d.studerende arbejdede jeg på en licentiatafhandling om nye dramaturgiske fortælleformer i 1980’ernes tysksprogede dramatik. Desuden underviste jeg i litteraturteori og i dramaturgi på overbygningsuddannelsen.


Kurser:
 • Performerkursus (Out-of-the-box)
 • Konfliktløsning (Strandgaard Consulting)
 • LUP (Strandgaard Consulting)
 • Interviewhåndtering (Brinkmann)

Undervisning og foredrag:
Strindbergselskabet, Stockholm 1998
Roms Universitet, 1998
Universiteterne i Linz og Wien, 1997
Stockholms Universitet, 1996
Nordisk Forskingsråd, Åbo 1988
Undervisning i konceptudvikling, Sammenslutningen af Danske Sceneinstruktører og
Scenografer
 • Undervisning i konceptudvikling, Danmarks Designskole
 • Desuden har jeg holdt foredrag på danske højskoler, universiteter og i foreninger rundt omkring i landet


Sprog:
 • Engelsk: arbejdssprog. Jeg har gået i skole i USA og har ved flere lejligheder arbejdet med mit fag på teatre i New York, London og Edinburgh.
 • Tysk: arbejdssprog. Jeg har de forløbne 20 år oversat fra tysk og har en lejlighed i Berlin, hvor jeg ofte opholder mig.
 • Svensk: arbejdssprog. Jeg har arbejdet i Sverige i 4 år.

Andet:
Medlem af Kulturministeriets kanonudvalg for scenekunst, 2005-6
Konsulent på Dramatikeruddannelsen ved Århus Teater, 1996
Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Dansk Dramaturger, 1992-5
Konsulent ved Teaterforlaget Scala, 1988-9
Bestyrelsesmedlem i Nyt Skandinavisk Forsøgsteater siden 1988

Oversættelser:
2006 Torsten Buchsteiner ”Nordost” (Husets Teater)
1997 Woody Allen ”A Midsummer Nights Sex-Comedy” (Statens Teaterskole)
1996 Tankred Dorst „Hr. Paul“ (Århus Teater)
1995 Thomas Bernhard "Wittgensteins Neffe" (Gyldendal)
1993 Virginia Woolf/Robert Wilson "Orlando" (Betty Nansen Teatret)
1989 Thomas Bernhard "Am Ziel" (Café Teatret)
1987 Thomas Bernhard "Ritter, Dene, Voss" (Boldhusteatret)
1987 Carl Zuckmayer "Katharina Knie" (Amagerscenen)
1986 Thomas Bernhard "Die Macht der Gewohnheit"

Artikler:


2006
Værkbegrundelser for den scenekunstneriske kanon, Kulturministeriet
„Den moderne helttype – en samtale med dramatikeren Jokum Rohde“, DKT
„Skjulte tegn – en samtale med scenograf Christian Friedländer“, DKT
„Spørgsmålet er om jeg er teatermenneske eller dansemenneske – en samtale med instruktør Jo Strömgren“, DKT
„Lidelsen og de grimme følelser – en samtale med instruktør Kim Bjarke“, DKT
„Teksten skal være bedre end mig – en samtale med instruktør Katrine Wiedemann“, DKT

2005
„Den moderne hjemløshed“, DKT
„En ung humorist beskriver det moderne samfund – om dramatikeren David Greig“, DKT
„Det er vigtigt at indbyde dem, der ikke kann identificere sig med de fine huse – interview med skuespilchef Mikkel Harder“, DKT
„Tilsendte manuskripter“, DKT
„Jeg sender jo heller ikke mine talebobler til en anden tegner – en samtale med Nikoline Werdelin“, DKT

2004
„Form og indhold“. En samtale med instruktør Klaus Hoffmeyer“, DKT
„En munk fantaserer“, DKT
„Don-Juan motivet“, DKT
„En fritsvævende kasse af meningsfuldhed – en samtale med forfatteren Peter Asmussen“, DKT
„Den livsnødvendige destruktion – Instruktør Emmet Feigenberg taler om psykoanalysen og sit arbejde med „Sabina S.“, DKT

2003
„Jeg vidste hvad jeg ville, jeg vidste ikke hvordan jeg kom derhen“. En samtale med Bille August, DKT
„Kæmpe Stratego – en samtale med scenografen Christian Friedländer“, DKT
„Det handler om de store, enkel valg – en samtale med Kasper Bech Holten“, DKT
„Penselstrøg i landskabet“
„En bagatel med stor ideologisk overbygning – om Heibergs vaudeviller”, DKT

2001
„“De urene hænder“ er en actionthriller – en samtale med instruktøren Anders Paulin“, DKT
„Ulykkelige mennesker – om dramatikeren Dea Loher“, DKT
2002
„Den frie form i det absolutte nu – om obstruktøren Joachim Hamou“, DKT
„Det nødvendige eventyr – en samtale mellem dramatikeren Astrid Saalbach og dramaturgen Karen-Maria Bille“, DKT

2000
”Dramaturgens manifest” i antologien Teatermanifester, Lindhardt & Ringhof
„Den helt store gevinst ved teatret er den nøgne proces – en samtale med Susanne Bier“, DKT

1999
”Regissören Anders Paulin i ett samtal med dramaturgen Karen-Maria Bille tio dagar innan premiären över tre liter kaffe, ett okändt antal cigaretter och en trasig bandspelare”, Malmø Dramatiske Teater
”Vedtagne tanker”, Svenska Dagbladet

1998
”Kunsten at stryge 4/5 af et manus og alligevel få det til at fungere”, Århus Universitet
”Mad about the Boy”, Malmø Dramatiske Teater
“En moderne tragedieforfatter – om dramatikeren Dea Loher”, Malmø Dramatiske Teater

1997
"Carpe diem” om Kjeld Abells succeskomedie "Melodien, der blev
væk"", Læsninger i dansk litteratur bind 3, Odense universitet
”The Terrible Voice of Satan”, Malmø Dramatiske Teater
“Management + Selviscenesættelse + Tekst = Sejr + Sjov”, Malmø Dramatiske Teater

1996
”Eksistensen som rolle”, Århus Teater

1995
"Astrid Saalbach - et forfatterportræt", piece for Dansk Bibliotekscenter
"Teater i krydset mellem det grusomme og det komiske", Betty Nansen
Teatret

1994
"Richard 3 - en samtale med skuespiller Jesper Christensen og
instruktør Peter Langdal 3 uger inden premieren", Betty Nansen Teatret
"Tradition without context", Danish Literary Magazine 6
"Tabt på gulvet, men ikke bag en vogn", Danish Literary Magazine
"Teater er nutid - 1869-1994", Betty Nansen Teatrets 125 års
jubilæumsbog

1993
"Begærets alvor - interview med Suzanne Brøgger" m. Helle Vibeke
Riisgaard, Teater 1 nr.63
"Elementære sanselige modsætninger - interview med instruktøren
Klaus Hoffmeyer", Betty Nansen Teatret
"Orden og kaos - samtale med scenograf Karin Betz og instruktør
Peter Langdal", Betty Nansen Teatret
"Mennesket er både godt og ondt - interview med instruktør Peter
Langdal", Betty Nansen Teatret
"Fra en dramaturgs dagbog", Betty Nansen Teatret
"I Saalbachs sårede univers", Teater 1 nr. 67 og Århus Teater

1992
"Den reducerede teatertradition - interview med instruktør Klaus
Hoffmeyer, Teater 1 nr.58
"Showdance - et virksomhedsbesøg" m. Anette Bruun, Teater 1 nr.59
"Det handler om procenter" m. Benedikte Hammershøy Nielsen, Teater 1
nr.60
"Et teater der stiller flere spørgsmål end det besvarer - interview
med instruktør Søren Iversen, Teater 1 nr. 60
"Den umulige længsel", Bådteatret
"Koltes´ univers", Ålborg Teater
"En negativ nationaldigter", Det Kgl. Teater

1991
"I Botho Strauss´ værelse", kronik i Politiken
"Den umulige længsel - om tyske forfatter Botho Strauss", Århus Teater
"Latter betyder at lægge noget bag sig", Teater 1 nr.53
"Hvad lavede din far under krigen?", Teater 1 nr.53
"Før var jeg Strindberg-fundamentalist - interview med instruktør
Staffan Valdemar Holm, Nyt Skandinavisk Forsøgsteater
"Ulve- eller hyrdetime - interview med Michael Ramløse og Preben
Harris", m. P.Theil, Teater 1 nr.54
"Fremmed for sig selv og andre", Bådteatret
"Udskældt og udskældende", Teater 1 nr.54
"Teatret er praktiseret tænkning", Teater 1 nr.54
"Spinatfuglene - og deres klatter", Teater 1 nr.55
"Det vigtigste er at folk ikke går i hundene - interview med rektor
for Statens Teaterskole Olav Harsløf", Teater 1 nr.55
"Født på et hotelværelse og død på et hotelværelse - Eugene O’Neills
liv og værk", Teater 1 nr.56/57

1990
"Mine tanker er sår i hjernen", kronik i Politiken
"Dramaturgiske vennetjenester", FDDs medlemsblad
"2. generation af Strindbergs svenske nerveadel", Teater 1 nr.49/50
"Grissefybasse", Teater 1 nr.52
"Ingen Jesus uden diciple - interview med Lone Hertz", m. Per Theil,
Teater 1 nr.52
„Tamhed og småborgermoral“, Standard
„Fornedrelsens dramatik“, Standart

1989
"Den ubehagelige lugt fra salen, kronik i Politiken
"Staffan Valdemar Holm", Scala Nyt
"Måske har døgnet en 25. time", Standart
"Faust på tjekkisk", Standart
"Hvad er der galt med Koltes?", Teater 89 nr.42/43
"Samtale med Jesper Corneliusse og Henrik Sartou", Teater 89
nr.42/43
"Med udgangspunkt i den totale fiasko", Teater 89 nr.42/43
"Tilværelsens ulidelige tyngde", Standart
"Skrå brædder", Sofienholms udstillingskatalog
"Årets bedste forestilling", Teater 1 nr.45
"Teater på bistand. En samtale med repræsentanter for to frie
teatergrupper", m. Camilla Hübbe, Teater 1 nr.45
"Det Kgl.Teater som bråd - interview med chefdramaturg Birgitte
Hesselaa", m. Per Theil, Teater 1 nr.46
“Indenfor murene flytter udendørs”, Standart
“Dømt til gentagelse”, Boldhusteatret

1988
”Et skuespil om udsættelse og utilknyttethed – Om dramatikerdebutanten Morten Nyhus”, Teater 88 nr. 38/39
"Ikke nu, men nu", Teater 88 nr.38/39
"Pia Tafdrups lærestykke", Standart
"Dengang man skulle slås for sit øl", Stardart
"Et ordentlig slag i bolledejen", Blå Port nr.10
"Vor styrke er vor force", Teater 88 nr.41
"Tid til metodiske overvejelser", Teater 88 nr.41
„Galskab som den egentlige klogskab“, Standart

1987
"Kunsten, sygdommen og døden", Teater 87 nr.37
”Kitch og kliché – En præsentation af Burns Mantle Theater Yearbook”, Teater 87

1985
”Ikke nu, men nu – Om Søren Ulrik Thomsens poetik” m. F. Tygstrup, Tidsskrift 1Stacks Image 15